Bağlantılı Araç Teknolojileri

Bağlantılı ve otonom araçlar, yani sürücüsüz arabalar, insanların ve eşyaların hareket şeklini kökten değiştirerek dünyayı dönüştürme fırsatı sunuyor. Otonom arabalar, insan hatalarını ortadan kaldırılmasıyla kazaları büyük ölçüde azaltabilir. Ayrıca bağlantılı ve otonom araçlar daha genç veya yaşlılara yolculuk imkânı sunarak bağımsız hareketliliği kolaylaştırabilir. Bağlantılı ve otonom araçlar aynı zamanda üretkenliği artırabilir, yeni seyahat deneyimleri oluşturabilir, gelecekteki çalışanların rollerini değiştirebilir ve otoparklar gibi değerli kentsel arazileri başka kullanımlara açabilir. CDMMobil bu anlamda otonom ready araçlarının yanı sıra nesnelerin bağlantısına uygun teknolojik ilerlemeler sağlamaktadır.

Connected Car teknolojisini, bir internet bağlantısına ve WLAN ağına sahip olan ve bu bağlantı yardımı ile diğer internete bağlı birimlerle belirli protokoller üzerinden iletişime geçebilen otomobil olarak tanımlayabiliriz. Bu teknoloji daha genel ve diğer taşıtları da kapsayan haliyle Connected Vehicle olarak da tanımlanmaktadır.

Nesnelerin İnterneti olarak bildiğimiz IoT kavramının önemli kullanım alanlarından biri olarak görülen Connected Vehicle teknolojisi, birçok farklı iletişim türünden oluşuyor. İletişim halinde olduğu birimlere göre değişiklik gösteren bu türleri aşağıdaki başlıklar altında inceliyoruz.

V2I - Vehicle To Infrastructure (Araç-Altyapı Bağlantısı) Bu iletişim biçiminde, taşıtlar yollardaki çevre birimleriyle sürekli iletişim halindedirler. Bu birimler RFID okuyucuları, kameralar, trafik ışıkları, şerit çizgileri, tabelalar ve park otomatları olarak örneklendirilebilir. Bu bilgilere dayanarak otoyolların hız limitleri, trafik ışıklarının süresi ve değişme sıklığı gibi parametrelerin “anlık” değiştirilebilir olması amaçlanmaktadır.

V2V - Vehicle To Vehicle (Araç-Araç Bağlantısı) Bu iletişim biçimi, taşıtların anlık konum ve hız gibi bilgilerini çevresindeki taşıtlarla ad-hoc mesh-network üzerinden iletmesiyle trafik kazalarını önlemeyi hedeflemektedir. V2V teknolojisinin günümüz taşıtlarında bulunan şerit takibi, kör nokta uyarı sistemi, geri görüş sistemi gibi teknolojilere kıyasla daha etkili ve verimli olacağı tahmin edilmektedir.

V2C - Vehicle To Cloud (Araç-Bulut Bağlantısı) Bu iletişim biçimi, taşıt verilerinin bulut hizmetlerine taşınması ve işlenmesinde önem arz etmektedir. Taşıtların ürettiği verilerin saklanabileceği ve bu büyüklükte verilerin işlenebileceği en uygun ortam olan bulut hizmetleri IoT teknolojisinin de önemli bir ayağını oluşturmaktadır. V2C Otomobil Üreticileri için ise kullanım alışkanlıkları, yakıt tüketimi, emisyon değerleri gibi çok önemli veriler sunmaktadır. Aynı zamanda araç yazılımlarının da servise gitmeden uzaktan güncellenebilmesine olanak sağlanacaktır.

V2P - Vehicle To Pedestrian (Araç-Yaya Bağlantısı) Bu iletişim biçiminde amaç; yayaların güvenliğini sağlamak ve yayaların karıştığı kazaları en aza indirgemektir. V2V benzeri bir iletişim modeli ile yayaların ve sürücülerin uyarılması düşünülmektedir. Örneğin; yüksek araçların kör noktasında kalarak ezilme tehlikesi yaşayan yayalar bu teknoloji sayesinde daha güvende olacaklar. Taşıt-yaya bağlantısı ile çarpışma önceden tespit edilip gerekli önlemin alınması planlanmaktadır.

V2X - Vehicle To Everything (Araç-Tüm Nesneler Bağlantısı) V2X modeli, taşıtların onları etkileyecek tüm dış faktörlerle iletişim halinde olduğu teknolojidir. Buna uçak, tren gibi taşıtlar ve trafik ışığı, tabela gibi uyarıcı birimler dâhildir. V2X, diğer V2 modellerini kapsayan bir model olarak düşünülebilir. Alt iletişim modellerinden de görüleceği üzere Connected Vehicles teknolojisi henüz standartları oluşturulma aşamasında olan fakat kısa sürede hayata geçebilecek bir teknolojidir. Sektörün başını çeken otomotiv ve üreticilerinin ve tedarikçilerinin de AR-GE çalışmalarına bu yönde hız verdiğini görebiliyoruz.

-->