KALİTE POLİTİKAMIZ

Temel değerlerini “İnsanlığa Hizmet”, “Müşterilerimizin Memnuniyeti”, “Ülkemizin Gücü” ve “Yenilikçilik” olarak tanımlamış. Teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider kuruluş olma şiarıyla aşağıdaki prensiplere bağlılığımızı taahhüt ederiz:

  • Müşterilerimizin ve ilgili tarafların gereksinim ve beklentilerini gözeterek, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini güvence altına almak,
  • Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara, regülasyon ve standartlara uyumlu, sürdürülebilir ve güvenli ürün, çözüm ve hizmetler sunmak,
  • İlgili risk ve fırsatları gözeterek, süreçlerimizde en yüksek performansa ulaşmayı hedeflemek,
  • Uzun vadeli iş ortağı olarak gördüğümüz tedarikçilerimizle iş birliğimizi etik kurallar çerçevesinde karşılıklı güven ve kazanca dayalı olarak gerçekleştirmek,
  • Çalışanlarımızın memnuniyetini gözeterek, katılımlarını sağlayarak yetkilendirmek ve sürekli gelişimlerini desteklemek,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda, veri yönetimi ile dijital araç ve çözümleri de kullanarak iş süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi.

Tüm süreçlerde etik, proaktif, yalın, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarımızla kalite ve sürekli iyileştirme bilincini sistematik bir şekilde sağlayarak, stratejik prensiplerimizin gereklerini değerlerimize uygun olarak yerine getirmek “CDMMobil Elektrikli Araç ve Akıllı Ulaşım Teknolojileri A.Ş” çalışanları olarak hepimizin ortak hedefi ve görevidir.