Sürdürülebilirlik ve Mobilite

Sürdürebilirlik Kavramı

Ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel ortaya çıkan, çevre sorunlarının önüne geçebilme ve ekosistemin korunması üzerine odaklanan sürdürülebilirlik, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılamakta.

CDMMobil ise temiz mobilite ve karbon emisyonunu minimum üreterek geçilen temiz bir dünya için teknoloji üretiyor. %100 elektrikli araç, elektrik motorları, sürücü ve batarya yönetim sistemi geliştirerek sürdürülebilir yaşamın önemli bir parçası olmayı hedefliyor.

Otomotiv Sektöründe Sürdürebilirlik

Gezegenimiz tarihin herhangi bir döneminden daha hızlı ısınıyor. Bu ısınma, fosil yakıt kullanımı gibi insan faaliyetlerinin sonucunda oluşuyor. Bu risklerin farkına varıp net sıfır emisyon taahhütleri açıklayan şirket ve ülke sayısı da artıyor. CDMMobil, geliştirdiği mobilite teknolojisi ve elektrikli araçları ile şirketleri hedeflerine giden bu yolda fayda sağlayarak destekliyor.

Geleceğin nüfus merkezlerini ve ekonomik faaliyetlerini desteklemek için yeni mobilite biçimleri kritik önem taşıyor. Temiz teknoloji ile desteklenen mobilite çözümlerinin benimsenmesi, sağlık ve çevre üzerinde daha az etkiye sahip, rahat, güvenli ve ekonomik mobilite çözümlerini mümkün kılabilmekte. Otomotiv sektörü de bu yönde, teknolojik devrimin zirvesinde.

Ulaşım küresel karbondioksit (CO2) emisyonlarının yaklaşık %24’ünü oluşturuyor.Ulaşım kirlililiğinin %74’ünü ise karayolu kullanan fosil yakıtlara bağlı yük ve yolcu taşımacılığı gerçekleştiriyor. Egzoz gazı yayan araçlar hava kirliliği, sera gazı etkisi, gürültü kirliliği, elektromanyetik kirlilik yaratıyor. Bu kirliliklerin sonucunda insan ve hayvan sağlığında bozulmalar yaşanıyor.

Otomotiv sektörü için karbonsuzlaşma olanakları nelerdir?

İklim değişikliği konusundaki endişelerin artması, hızlı nüfus artışı ve kentleşme nedeniyle geleceğin nüfus merkezlerini ve ekonomik faaliyetlerini desteklemek için yeni mobilite biçimleri kritik önem taşıyor. Temiz teknoloji ile desteklenen mobilite çözümlerinin benimsenmesi, sağlık ve çevre üzerinde daha az etkiye sahip, rahat, güvenli ve ekonomik mobilite çözümlerini mümkün kılabilmektedir. Nitekim dünya, yeni inovasyonlar sayesinde otomotiv sektöründe teknolojik bir devrimin zirvesindedir.

Mobilite Dönüşümü

Taşıtların (EV’ler) ve alternatif güç aktarma araçlarının elektrikli olması, bağlı ve otonom araçlar (CAV’ler) ve hizmet olarak mobilite (MaaS), mobilite dönüşümünün 3 trendi. Her bir trend bir gelişim yaratacak; bu gelişmeler, mevcut araç merkezli sistemimizi daha verimli, veri-odaklı, sürücüsüz ve müşteri odaklı bir ekosisteme dönüştürecek. Kullanıcılar potansiyel olarak toplu taşıma, özel araçlar, talep ile şekillenen ve planlanmış ulaşım modları arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilecek ve dinamik seyahat bilgileri yolculuk sırasında anlık değişikliklere olanak tanıyacak. Mobilite ekosistemi geliştikçe, küresel değerinin 2030 yılına kadar 1 trilyon doların üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.